Teknologji

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE TË NDRYSHME TË MJEDISIT ME PËRDORIMIN E PAJISJEVE MICRO:BIT


Konkursin
e
Kodimit

organizuar
nga
Briti


Konkursin
e
Kodimit

organizuar
nga
British
Council

kuadrin
e
programit
“Shkollat
e
Shekullit
21”,
nxënësit
nga
shkollat
e
mesme

ulëta

Kosovës
patën
mundësinë

gjenin
zgjidhje
për
shumë
probleme
mjedisore,

sigurisë
dhe
qëndrueshmërisë
me
përdorimin
e
pajisjeve
micro:bit.
Gjatë
konkursit

dyfishtë
u
mbajtën
dy
raunde

Sfidës

i
katërti
dhe
i
pesti,


cilët
u
vlerësuan
me
çmime
gjashtë
ekipe
shkollore,

përbërë
nga
dy
nxënës
secili.

Ekipi
i
nxënësve
nga
shkolla
“Shtjefën
Kurti”
nga
Komuna
e
Gjakovës
fitoi
vendin
e
parë

raundin
e
katërt
me
projektin
fitues
“Shkolla
e
Mencur”,

synonte

tregonte
se
si
shkolla
mund

strukturohet

mirë,

jetë

funksionale
dhe

e
sigurtë.
Shkolla
“Ukshin
Miftari”
nga
Komuna
e
Gjakovës
fitoi
vendin
e
dytë
me
projektin
e
saj
“Melodia
nëpërmjet
frutave”
i
cili
kombinonte
teknologjinë,
si
një
element
thelbësor
i
jetës
njerëzore
me
natyrën,
ndërkohë

vendin
e
tretë
e
fitoi
shkolla
“Zef
Lush
Marku”
po
nga
Komuna
e
Gjakovës
qëllimi
i
projektit


cilës
ishte

mundësonte
kushtet
për
rritjen
e
bimëve
dhe
luleve

mjediset
e
shkollës.
Rikujtojmë
se
raundi
i
katërt
i
trajnimeve
është
mbajtur

Komunën
e
Gjakovës.

Raundi
i
pestë
i
Sfidës

Kodimit
u
shënua
me
fitoren
e
projektit
“Micro

Hospital”
nga
shkolla
“Asdreni”
nga
Peja,

synonte

përmbushte
synimet
teknologjike
dhe
lehtësonte
punën
nëpërmjet
përdorimit

pajisjes
micro:bit
dhe
pajisjeve

tjera
teknologjike
për
t’i
mundësuar

rinjve

marrin
pjesë

pjesën
praktike.
Vendi
i
dytë
i
takoi
shkollës
“Heronjtë
e
Dukagjinit”
nga
Gllogjani
i
Deçanit
me
projektin
“Numri
i
nxënësve

klasës
sime”,

tregonte
se
shumë
nxënës
arrijnë

ndjekin
procesin
e

nxënit
nëpërmjet
micro:bit-it,
ndërsa
vendi
i
tretë
i
takoi
ekipit
nga
shkolla
“Lidhja
e
Prizrenit”
nga
Komuna
e
Decanit
meprojektin
“The
bio
life

Matësi
i
lageshtisë

bimës”.

Pavarësisht
pandemisë
dhe

nxënit

distancë,
mësuesit
dhe
nxënësit
arritën
me
fleksibilitet
dhe
pasion

përgatisnin
dhe

konkurronin
me
projekte
novatore.
Për

mundësuar
sigurinë
e
shëndetit


gjithë
pjesëmarrësve,
si
procesi
i
aplikimit
ashtu
dhe
Sfida
u
mbajtën
online,
dhe
20
ekipet


mira
u
përzgjodhën
për

prezantuar
projektet
e
tyre
përpara
jurisë.
Për
herë

parë,
British
Council
Kosova
ka
transmetuar
drejtpërdrejt
mbajtjen
e
Sfidës

Kodimit
nëpërmjet
platformës
Facebook
be.live.

Fituesit
e
Sfidës

Kodimit
për
secilin
round
u
shpallën
nga
Ambasadori
Britanik

Kosovë,
Z.
Nicholas
Abbott,
Ministrja
e
Arsimit,
Shkencës,
Teknologjisë
dhe
Inovacionit,
Znj.
Arbërie
Nagavci
dhe
drejtori
i
British
Council
Kosovë,
Z.
Angus
Bjarnason.

Z.
Nicholas
Abbott,
Ambasadori
i
Mbretërisë

Bashkuar

Republikën
e
Kosovës,
theksoi

fjalën
e
tij
përshëndetëse
rëndësinë
e
programeve

tilla
si
“Shkollat
e
Shekullit
21“,

cilat
i
japin
mundësinë

gjithë
fëmijëve

marrin
dije

përgjithshme
dhe

shprehin
plotësisht
talentet
e
tyre,

mbështetur
sigurisht
nga
mesues

përkushtuar
dhe
me
përvojë.
“Çdo
konkurs
kodimi
është
një
mundësi
e
jashtëzakonshme
për

zbuluar
se
si
kodimi
dhe
shkathtësitë
e
zgjidhjeve

problemeve
nëpërmjet
micro:bit-ëve

mund

ndërgjegjësojnë
dhe
frymëzojnë
zgjidhje
novatore
për
shqetësime

rëndësishme
botërore
si
dhe
sfida
vendore”.

Znj.
Arbërie
Nagavci,
Ministre
e
Arsimit,
Shkencës,
Teknologjisë
dhe
Inovacionit

Kosovës
Nagavci
falënderoi
Qeverinë
e
Mbretërisë

Bashkuar
dhe
Këshillin
Britanik

Kosovë
për
ofrimin
e
kësaj
mundësie
për
nxënësit
dhe
shkollat
e
Kosovës,
dhe
u
shpreh
se
çdo
sfidë
kodimi
është
një
mundësi
e
madhe
për

mësuar
se
si
kodimi
me
mikrobit
dhe
shkathtësitë
e
zgjidhjes

problemeve
mund

ndihmojnë
dhe
frymëzojnë
nxënësit
për
gjetjen
e
zgjidhjeve
krijuese
ndaj
sfidave
globale,

tillë
tilla
si
ndryshimet
klimatike.
Gjatë
fjalës

saj
përshëndetëse,
ministra
Nagavci
tha
se
“idetë
kreative

nxënësve
bashkë
me
ndihmën
e
mësuesve
sa
vijnë
dhe
bëhen

interesante
dhe
mjaft

vlefshme
edhe
për
mesazhet

ato
përcjellin”.
“Për
këtë
i
përgëzoj
nxënësit
tanë

dashur
dhe
stafin
mësimor

cilët
gjejnë
mënyra

tilla
për

alternuar
anën
mësimore
teorike
me
atë
praktike
nëpërmjet
projekteve

tilla”,
theksoi
ministrja
Nagavci.

Juria
lavdëroi
ekipet
e
nxënësve
dhe
mësuesve
sepse
ata
përdorën
njohuritë
e
përvetësuara
rishtazi
dhe
krijimtarinë
dhe
lidhën
çdo
gjë
me
zgjidhjet

duan

ndihmojnë
komunitetet
e
tyre
për

zgjidhur
sfidat
me

cilat
përballemi.

Rreth
programit
“Shkollat
e
Shekullit
21”:
“Shkollat
e
Shekullit
21“
është
programi

i
madh
i
arsimit

Ballkanin
Perëndimor,
financuar
nga
qeveria
e
Mbretërisë

Bashkuar,
i
cili
synon

mbështesë
një
milion
nxënës

moshës
10
-15
vjeç

mbarë
rajonin
për

zhvilluar
shkathtësitë
e
Mendimit
Kritik,
Zgjidhjes

Problemeve
dhe
Kodimit.


nga
fillimi
i
zbatimit

programit
“Shkollat
e
Shekullit
21“

Kosovë,
janë
shërbyer
605
shkolla
fillore

mesme

ulëta,
dhe
janë
trajnuar
rreth
2,500
mësimdhënës
për
mendimin
kritik,
zgjidhjen
e
problemeve
dhe
kodimin,
duke
përkrahur
kështu
përmirësimin
e
arsimit


gjitha
shkollat
fillore

mesme

ulëta
publike

Kosovë.