Teknologji

WhatsApp vjen me një mundësi të re për të gjithë përdoruesit

Aplikacioni që përdoret më shumë nga të gj

Aplikacioni që përdoret më shumë nga të gjitha moshat,vjen me risi . Tashmë ne mund të theksojmë fjalën që duam të vihet re më shumë duke ´´trashur´´ tekstin me formatin ´´bold´´.

 

Si bëhet kjo ?

Mjafton që përdoruesit të vendosin nga një vijë nënvizimi përpara dhe pas secilës fjalë dhe në këtë mënyrë e gjithë fjala do  të jetë e nënvizuar.Po të vendosim nga një yll ´´asterisk´´ para dhe pas fjalës,do të jetë e ´trashur´ me ´´bold´´.

Nëse vendoset simboli ~ në të dy anët, teksti do të jetë me vizë në mes. Tre nga këto simbolet “` në secilën anë të fjalës bën që  të  ndryshohet  fonti.