Shëndetësi

Verifikoni se a do të sëmureni nga sëmundja Alzheimerit: Ky test zbulon!

Testet janë të orientuara në përqendrimin e kujdesit cili vuan nga sëmundja e Alzheimerit për shkak të ndryshimeve fiziologjike në tru

Këtë mund ta shohin vetëm personat të cilët nuk kanë predispozita për t’u sëmurë nga kjo sëmundje:

1. Gjej germën C pa kërkim me kursor…

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO

2. Nëse keni gjetur germën C, tani kërkoni numrin 6…

99999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999699
99999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999

3. Tani kërkoni germën N. Kjo do të jetë pak më e vështirë…

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Nëse çdo test e keni plotësuar në afat prej 30 sekondash, do të thotë që sëmundja e Alzheimerit nuk ju kërcënon, së paku në një të ardhme të afërt.

Truri tani për tani ju funksionon shkëlqyeshëm.