Opinione

Shkupjanët do ta paguajnë shtrenjtë “transportin falas” të Danella Arsovskës

Shkup,
5
janar

Transporti
falas
urban
për

Shkup,
5
janar

Transporti
falas
urban
për

gjitha
kategoritë
e
qytetarëve,
ishte
një
nga
premtimet
e
Danella
Arsovskës

u
bëri


shumti
përshtypje
votuesve

Shkup
gjatë
fushatës
parazgjedhore.
Ishte
ky
premtimi


njëfarë
mënyre
e
popullarizoi
Arsovskën,
deri
atëherë
gati
anonime
përballë
ish-kryetarit,
mund

thuhet
karizmatik

Shkupit,
Petre
Shilegov.
Për
kryeqytetasit

dita
ditës
po
zhyten

kushte
gjithnjë
e


vështira
ekonomike,
një
premtim
si
transporti
falas
urban
ishte
i
mirëseardhur
dhe
si
i
tillë
kuptohet
joshi
shumë
prej
tyre

votën

japin
për
kandidaten
e
pavarur,

mbështetur
nga
VMRO-DPMNE-ja
opozitare,

Mirëpo
premtimet
e
rrejshme
i
kanë
këmbët
e
shkurtëra.
I
tillë,
për
fat

keq

shumë
banorëve

Shkupit,
duket
se
po
del
edhe
premtimi
i
kryetares
aktuale
Danella
Arsovska
për
transport
falas
urban.


bëhet
fjalë
për
një
premtim
i
cili
nuk
do

plotësohet
as
shpejtë
e
as
lehtë,
u
pa
menjëherë
pasi
Arsovska
e
mori
mandatin.

një
nga
paraqitjet
e
para
si
kryetare
e
qytetit,
ajo
tha
se
transporti
urban
do

bëhet
falas,
por
se
nevojitet
kohë.
Disa
paraashtruan
pyetjen
se
pse
Arsovska
nuk
kishte
treguar
para
zgjedhjeve
se
do
i
nevojitet
kohë
për


transportin
falas,
kurse
disa
treguan
mirëkuptim,
duke
u
nisur
nga
logjika

mirë

bëhet
ndonjëherë
se
asnjëherë.

Mirëpo,
tani
pas
zgjedhjeve,
punët

shumë
po
ngjajnë
se
transporti
falas
nuk
do

bëhet
“asnjëherë,
e
ndoshta
as
atëherë”,
siç
thotë
fraza
popullore
për
projekte

premtohen
e
nuk
realizohen.
Tani
kemi
një
situatë
krejt

kundërt.
Qytetarët
e
Shkupit
me
gjasë
“transportin
falas”

Danella
Arsovskës
do
ta
paguajnë
edhe

shtrenjtë
se
sa

kanë
paguar

kohën
e
Koce
Trajanovskit
e
Petre
Shilegovit.

Ku
bazohen
këto
dyshime.
Bazë
paraqet
deklarata
e
drejtorit

Ndërmarrjes
për
Transport
Publik

Shkup,
Ivan
Ilievski,
i
cili
u
ankua
nga
rritja

  çmimit

metanit
nga
50

110
denarë.
Loja
propagandistike
është
e
qartë.
Nuk
del
vetë
Danella
Arsovska

flaës
për
këtë
problem,
por
e
lëshon

flaës
drejtorin
e
ndërmmarrjes
komunale.
Jo

ai
nuk
ka
kompetenca,
por
ishte
Arsovska
ajo


qendër

programit
kishte
transportin
falas
publik.
Kurse

paraqitjen
e
tij
Ilievski
nuk
përjashton
as
mundësinë


ketë
shtrrenjtim

biletave
edhe
pse
një
gjë
e
tillë,
sipas
tij,
ende
nuk
është
shqyrtuar.
Duke
kërkuar
subvencione
nga
Qeveria
për
Ndërmarrjen
e
Transportit
Publik,
është
e
qartë
se
administrata
e
qytetit
mundohet
fajin
për
pamundësinë
e
vet
për

siguruar
transport
falas,
ta
hedhë
te
Qeveria.
Duket
se
ekipi
i
Arsovskës
kërkon
arsyetim

llojit:
Nuk
na
ndihmoi
Qeveria,
se
ne
do
ta
bënim
transportin
falas.

E
një
përllogaritje
e
lehtë
matematikore,
tregon
se
metani
i
shtrenjtuar
nuk
mund

jetë
bazë

kërkohet
shtrenjtim
i
biletave.
Vetë
përfaqësuesit
e
ekipit

Arsovskës
thonin
se
për
karburante
NTP
harxhon
brenda
vitit
1.2
milionë
euro
dhe
se
ajo
shumë
lehtë
mund

mbulohet
për

siguruar
transport
falas.
Nëse
ka
mundur

mbulohet
shifra
1.2
milionë
euro
për
transport
falas,
atëherë
mund

mbulohet
edhe
kostoja
e
re
me
çmim

rritur

metanit,
nëse
jo
për
transport
falas,
atëherë


mos
ketë
shtrenjtim

biletave.

Mirëpo
këtu
qëllimi
siç
duket
është

transporti

shtrenjtohet
me
çdo
kusht,
kurse
faji
për
këtë
t’i
hidhet
pushtetit
qendror.
Janë
naivë
përfaqësuesit
e
qytetit

mendojnse
qytetarët
do
ta
pranojnë
këtë
arsyetim

tyre,
pa
kaluar
as
tre
muaj
nga
koha
kur
transporti
falas
premtohej
pa
asnjë
kusht
(në
fushatë
parazgjedhore).

Kurse
mospërmbushja
e
premtimit
për
transport
falas,
e
madje
shkuarja

ekstrem
tjetër
për
shtrenjtim

çmimit

transportit,
shton
dyshimet
se
sa
do

përmbushë
Arsovska
premtimet
tjera

i
kishte
para
zgjedhjeve.


poshtë
po
i
sjellim
këto
premtime,

publikuara

ueb
faqen
e
Arsovskës
sa
ishte
candidate
për
kryetare

qytetit
dhe
do

vëreni
se
gjithçka

ato
premtime
sillet
rreth
tejkalimit

kaosit
urbanistik
dhe

trafik.

Kështu
premtonte
Danella
Arsovska:

 1. Kaosi
  i
  trafikut

  Shkup
  do

  përfundojë
  nëse
  kemi
  transport
  publik
  lehtësisht

  arritshëm
  dhe
  modern.
  Detyrimi
  dhe
  përparësia
  jonë

  punën
  tonë
  është

  investojmë

  lidhje

  shpejta
  midis
  vendbanimeve
  kryesore

  qytet,
  dhe


  njëjtën
  kohë
  t’i
  zvogëlojmë
  bllokimet

  qytet.
  Shkupjanët
  kanë
  nevojë
  për
  hapësirë
  ​​parkimi,
  veçanërisht

  qendër

  qytetit,
  por
  hapësirë
  ​​parkimi
  me
  çmime

  përshtatshme
  dhe

  përballueshme
  për
  çdo
  banor.
  Ne
  do

  mbështesim
  transportin
  alternativ
  dhe
  do

  përpiqemi

  rrisim
  numrin
  e
  çiklistëve

  qytet
  duke
  modernizuar

  tej
  sistemin
  e
  marrjes
  me
  qira

  biçikletave.
 2. Oferta
  ime
  përbëhet
  nga
  zgjidhje

  shpejta
  dhe
  efikase

  do

  sigurojnë
  një
  jetë

  mirë
  dhe
  cilësore
  për

  gjithë
  shkupjanët.
  T’i
  jepet
  fund
  kaosit
  urban,
  zgjidhja
  e
  problemin
  me
  qytetin
  e
  papastër,
  krijimi
  i
  zonave

  reja

  gjelbra
  janë
  pjesë
  e
  programit
  për
  ngritjen
  e
  cilësisë

  jetës

  bashkëqytetarëve
  tanë.
  Shkupi
  sot
  po
  përballet
  me
  zhvillim

  pabarabartë.
  Përderisa
  një
  pjesë
  e
  qytetit
  po
  merr
  vëmendje

  fortë
  dhe
  hapa
  drejt
  urbanizimit
  dhe
  modernizimit,
  disa
  pjesë

  Shkupit
  janë
  harruar
  dhe
  përballen
  me
  probleme

  duhet

  harrohen

  shekullin
  e
  kaluar.
  Unë
  do

  kujdesem
  për

  gjitha
  nevojat
  për
  një
  jetë
  dinjitoze
  siç
  e
  meriton
  çdo
  qytetar
  i
  Shkupit.
 3. Shkupi
  ka
  nevojë
  për
  zhvillim

  shpejtë

  një
  metropol
  modern
  dhe
  evropian,
  dhe
  njëkohësisht
  duke
  e
  ruajtur
  traditën
  .
  Kultura
  duhet

  jetë
  një
  hapësirë
  ​​për
  njohjen
  e
  modernizmit
  dhe
  traditës

  Shkupit,
  ku
  potencialet
  krijuese,
  kulturore
  dhe
  arsimore
  marrin
  nxitje
  për

  formuar

  ardhmen
  e
  tyre.

  bashku
  ne
  do
  ta
  bëjmë
  Shkupin
  një
  qytet
  evropian

  kulturës.
  Por
  një
  qytet
  pa

  rinj
  nuk
  ka

  ardhme.

  rinjtë,
  pavarësisht
  nga
  niveli
  i
  tyre
  i
  arsimimit,
  duhet

  marrin
  vendin
  e
  merituar

  qytetin
  e
  Shkupit.
  Shqetësimet
  për

  ardhmen
  e
  tyre
  dhe
  emigrimi,
  mungesa
  e
  hapësirës
  për

  rinjtë
  janë

  vazhdueshme.
  Por
  ne
  kemi
  një
  plan.
  Me
  zgjidhje

  shpejta
  dhe
  efikase
  ne
  do
  t’u
  tregojmë

  rinjve
  se
  vendi
  i
  tyre
  është

  shtëpi


  Shkup!

Mospërmbushja
e
këtyre
premtimeve
mund
t’i
kushtojë
shtrenjtë
Danella
Arsovskës

zgjedhjet
e
ardhshme,
por
edhe

shtrenjtë
VMRO-DPMNE-së
si
parti

e
përkrahi
atë

fushatë.
Nëse
Arsovska
ka
“vakum”
prej
katër
viteve
deri

zgjedhjet
e
ardhshme,
këtë
luks
nuk
e
ka
partia
e
Mickovskit,
sepse
vetë
ai
vazhdimisht
kërkon
zgjedhje
sa


shpejta
parlamentare.