Ballkan Shqipëri

Shengeni Ballkanik, merret vendimi- Serbët mund të shkojnë në Shqipëri vetëm me letërnjoftim

Shqiptarët dhe serbët mund të udhëtojnë drejt dy shteteve vetëm me kartë identiteti. Kjo është marrëveshja është miratuar në mbledhjen më të fundit të qeverisë.

Tirana zyrtare ndërmerr hapin e parë kështu,duke jetësuar idenë që cilësohet si shengeni Ballkanik. Ideja e shengenit ballkanik ka pasur edhe përplasje jo të vogla mes shteteve. Ndërsa kjo nismë përkrahet nga qeveria e Tiranës, Beogradit dhe Shkupit.

Për t’u bërë pjesë e kësaj nismeje është ftuar edhe Kosova, por që deri më tani, nuk ka qenë akoma pjesë e takimeve të kryeministrave të rajonit të Ballkanit Përendimor.

Kjo marrëveshje u nënshkrua në nëntor mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandër Vuçiç, gjatë takimit online për Shengenin Ballkanik, në prani edhe të kryeministrit maqedonas Zoran Zaev.

Vendimi i plotë i qeverisë

MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË, PËR LËVIZJEN E NDËRSJELLË TË SHTETASVE, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.10474, DATË 27.10.2011

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Serbisë, për lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve, ratifikuar me ligjin nr.10474, datë 27.10.2011, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Shqiptarët dhe serbët mund të udhëtojnë drejt dy shteteve vetëm me kartë identiteti. Kjo është marrëveshja është miratuar në mbledhjen më të fundit të qeverisë.

Tirana zyrtare ndërmerr hapin e parë kështu,duke jetësuar idenë që cilësohet si shengeni Ballkanik. Ideja e shengenit ballkanik ka pasur edhe përplasje jo të vogla mes shteteve. Ndërsa kjo nismë përkrahet nga qeveria e Tiranës, Beogradit dhe Shkupit.

Për t’u bërë pjesë e kësaj nismeje është ftuar edhe Kosova, por që deri më tani, nuk ka qenë akoma pjesë e takimeve të kryeministrave të rajonit të Ballkanit Përendimor.

Kjo marrëveshje u nënshkrua në nëntor mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandër Vuçiç, gjatë takimit online për Shengenin Ballkanik, në prani edhe të kryeministrit maqedonas Zoran Zaev.

Vendimi i plotë i qeverisë

MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SERBISË, PËR LËVIZJEN E NDËRSJELLË TË SHTETASVE, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.10474, DATË 27.10.2011

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Serbisë, për lëvizjen e ndërsjellë të shtetasve, ratifikuar me ligjin nr.10474, datë 27.10.2011, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.