Opinione

Ra ligji për nënshtetësi dhe u bindëm se gjyshet tona janë të rrezikshme si “Indiana Xhonsi” për sigurinë e Maqedonisë

Shkup,
4
janar

Po
bëhen
gati
gjashtë
muaj
q


Shkup,
4
janar


Po
bëhen
gati
gjashtë
muaj

u
miratuan
ndryshimet
e
Ligjit
për
nënshtetësi

Kuvendin
e
Maqedonisë

Veriut.
Ndryshimet
e
këtij
ligji
synonin
zgjidhjen
e
problemit

mijëra
qytetarëve,
kryesisht
shqiptarë,

cilët
edhe
30
vjet
nga
pavarësia
e
Maqedonisë

Veriut,
nuk
kishin
arritur

pajisen
me
shtetësi.
Ligji
u
prit
me
gëzim

madh

opinion
dhe
si
shpresë
se

nuk
do

ketë
pengesa,
siç
kishte

herët.


Kaluan
gjashtë
muaj
nga
miratimi
i
Ligjit,
problemet
vazhdojnë!

Ligji
i
ri
për
shtetësinë
u
miratua
nga
Kuvendi

korrik

vitit
2021.
Ky
ligj
lehtëson
procedurat
e
marrjes

nënshtetësisë,
sidomos
për
qytetarët


shumë
se
30
vite
nuk
kanë
mundur

marrin
shtetësi.
Ata

cilët
jetojnë

Maqedoni

para
pavarësisë

shtetit,
mjaftojnë

dorëzojnë
një
dokument
si
dëshmi,
qoftë
certifikatë

lindjes,
dëftesë,
dokument
për
tatim

paguar,
letër
njoftim
ose
pasaportë

IRFJ-së,
librezë
shëndetësore
e
dokumente

ngjashme.
Ligji
i
ri
bën
lehtësime
edhe
për
personat

e
kërkojnë
shtetësinë
pas
kurorëzimit,

cilët
nuk
duhet

dorëzojnë
si

parë
dokument
për
burim

vazhdueshëm

mjeteve
financiare
dhe
dokument
për
pronë
banimi.


Ndryshe
thotë
Ligji,
ndryshe
tregon
realiteti

Edhepse
kështu
shkruan

letër,
sërish
po
dëshmohet
se
kur
bëhet
fjalë
për
çështje

janë
kryesisht

interes

shqiptarëve,
as
Kushtetua
as
Ligji
ndonjëherë
nuk
janë
garanci
e
mjaftueshme
se
ata
do
t’i
gëzojnë
privilegjet.
Shembull
konkret
është
familja
Dalipi
Nga
Kumanova.
Islam
Dalipi
dhe
dy
fëmijët
e
tij
posedojnë
nënshtetësi

Maqedonisë

Veriut,
por
bashkëshortja
e
tij,
tash
10
vite
nuk
mund

sigurojë
shtetësinë,
përkundër
miratimit

ligjit

parasheh
lehtësimin
e
procedurave.
Ajo
ende
konsiderohet
si
e
rrezikshme
për
shtetin.
Nuk
ka
numra

saktë
dhe

besueshëm,
por

situatë

ngjashme
si
ajo
e
familjes
Dalipi
nga
Kumanova
flitet

jenë

paku
edhe
8
mijë
persona

tjerë.

mesin
e
tyre
ka
edhe
gjyshe
e
gjyshër

moshës
70
e
80
vjeçare.

sëurë
e

shtrirë

shtrat,
ata
ende
konsiderohen
elemente

rrezikshme
për
sigurinë
e
Maqedonisë

Veriut.
Për
këtë
arsye
u
refuzohet
shtetësia.
Shtetësi
e
pasaportë

vendit
tonë
mund

marin
kriminelët
me
“famë”
botërore,
mirëpo
disa
shqiptarrë
ende
paraqesin
rrezik
edhe
pse
janë

moshë
70
e
80
vjeçare.
Hajde
shtet,
hajde!