Maqedoni

MASH: Pas 35 vitesh me mjete janë furnizuar makina dhe aparate të reja për mensat e konvikteve për studentë

Ministria
e
Arsimit
dhe
e
Shkencës
furniz

Ministria
e
Arsimit
dhe
e
Shkencës
furnizoi
25
makina
dhe
aparate

reja
profesionale
për
mensë

tre
konvikte
për
studentë.
Me
këtë
furnizim

vlerë
prej
2,5
milionë
denarë,
konviktet
e
studentëve
“Goce
Dellçev”,
“Stiv
Naumov”
dhe
“Kuzman
Josifovski
Pitu”
pas
35
vitesh
modernizojnë
kushtet,
ngritin
cilësinë
dhe
përmirësojnë
shërbimin
për
studentët.


Advertisements

Si
pjesë
e
planit
për
avancimin
e
standardit

studentëve
janë
edhe
aktivitetet
për
përmirësimin
e
kushteve
për
akomodim
dhe
qëndrim

konvikte.
Është
filluar
rikonstruksioni
i
9
konvikteve
me
KfW
Development
Bank,
ku
janë
ndarë
25
milionë
euro,
me

cilat
konviktet
do

modernizohen.

“Në
periudhën
e
kaluar
kemi
punuar
me
përkushtim

përmirësimin
e
standardit

studentëve
dhe
nxënësve.
Kemi
ndryshuar
politikat
e
bursave,
kemi
futur
kategori
krejtësisht

reja

bursave,
por
edhe
i
kemi
rritur
shumat
mujore

bursave

u
paguhen
studentëve
dhe
nxënësve.
Bursat
për
studentë

janë
ndarë

disa
kategori
me
shuma

ndryshme
prej
3.300
denarë,
4.400
denarë
e
kështu
me
radhë,
tani
janë

gjitha

barabarta
me
6.050
denarë,
me
përjashtim

bursave
për
studentët
e
regjistruar

Matematikë,
Fizikë,
Kimi,

cilat
mbesin
18.000
denarë

muaj.
Për
herë

parë
kemi
futur
edhe
bursa
për
ciklin
e
tretë

studimeve,
ato
janë
15
bursa
prej
18.000
denarë
për
12
muaj

vit,
ndërsa
i
kemi
kthyer
pas
një
dekade

tërë
edhe
bursat
për
studime
pasdiplomike

vend,
gjithsej
50
bursa

vlerë
prej
9.000
denarë
për
9
muaj

vit.

dyja
llojet
e
bursave
janë
për
studentët

do

regjistrohen

profesione

veçanta

shënuara

konkurset,

cilat
janë

deficitare”,
thuhet

kumtesën
e
Misnistrisë

Arsimit.

Për
herë

parë
këtë
vit
ka
filluar
pagesa
për
racioni

subvencionuar

studentëve,

cilin
aktualisht
e
pranojnë
mbi
27
mijë
studentë.
Ministria
e
Arsimit
dhe
e
Shkencës
vazhdon
ta
avancojë
standardin
e
studentëve
dhe

nxënësve
dhe

investojë

kushte


mira
për
akomodim
dhe
mësim.