Maqedoni

“Llaskarca”, mbrojtja kundërshton ekspertin e informatikës

Para dhënies së dëshmisë së ekspertit të fushës së informatikës, pala mbrojtëse e të akuzuarve kundërshtoi dëshmimin e tij, duke thënë se ai nuk posedon licencë dhe nuk figuron në ministrinë e Drejtësisë si ekspert i fushës se Informatikës. Prokurori i lëndës tha se përzgjedhja e profesorit Josif Qose, është bere nga ana e Fakultetit te elektroteknikes dhe shkencave Informatike si personi kompetent për këtë fushë.

Për momentin trupi gjykues po bën një shqyrtim të çështjes dhe pas pak minutash do të vendos nëse Qose do të mund të bej ekspertizën ligjore.

Loading…