Maqedoni

Ligji për rrogë minimale dhe për subvencionim të kontributeve para deputetëve

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë sot duhet ta mbajë seancën e 116-të, në rend dite të së cilës, mes tjerash janë ratifikimi i Marrëveshjes mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe kabinetit të ministrave të Ukrainës për kushtet për udhëtime të ndërsjella të shtetasve dhe të Marrëveshjes mes palëve të Konventës për bashkëpunim policor në Evropën Juglindore për shkëmbim të automatizuar të ADN-të dhënave, të dhënave daktiloskopike të automjeteve dhe Marrëveshjes implementuese të draftit mes palëve në Konventë për bashkëpunim policor në EJL për shkëmbim të automatizuar të ADN-të dhënave dhe të dhënave për regjistrim të automjeteve.

Deputetët në kuadër të kësaj seance duhet t’i shqyrtojnë edhe Propozim ligjet për subvencionim të kontributeve nga sigurimi i domosdoshëm social për shkak të rritjes së rrogave dhe Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të dyja me procedurë të shkurtuar, si dhe Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për mbrojtje dhe Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për drejtësi për fëmijët, të dyja në lexim të parë.

Në kuadër të kësaj seance do të shqyrtohen edhe Propozim ligji për ndryshim të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, të parashtruar nga deputetët e opozitës, propozimi për zgjedhje të anëtarit të Këshillit shtetëror për parandalim të abuzimit fëmijëror, propozim i vendimit për dërgim të pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në operacion paqësor “Mbështetja vendimtare” në Republikën Islamike Afganistan.

Mes tjerash, në kuadër të kësaj seance do të debatohet edhe rreth Propozim ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë së Veriut të detyrimeve rreth Marrëveshjes për hua për financim shtesë për Projektin për ndërtim të autostradës – aksi Kërçovë – Ohër, i cili do të lidh mes bankës Eksport-import të Kinës dhe Ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, me procedurë të shkurtuar./MIA

Loading…