Opinione

Koment: Rryma shtrenjtohet, varfëria shtohet, qytetarët të pambrojtur!

Shkup,
30
dhjetor

Komisioni
Rregullator
për

Shkup,
30
dhjetor

Komisioni
Rregullator
për
Energjetikë
(KRRE)
miratoi
zyrtarisht
vendimin
për
shtrenjtim

energjisë
elektrike
për
9.48
për
qind.
Kompanitë
energjetike
kërkonin

tepër,
por
ja

është
arritur
kompromis
shtrenjtimi

jetë
”vetëm”
9.48
për
qind.

Shtrenjtimi
i
rrymës
gjatë
kohë
është
temë
debate

Maqedoninë
e
Veriut,
madje
edhe
para
se
kriza
energjetike

përfshijë
tërë
kontinentin
evropian.

atëherë
ka
dy
qasje
ndaj
këtij
problemi:
pushtetarët
vlerësojnë
se
rritja
prej
afër
10
për
qind
nuk
është
e
lartë,
kurse
qytetarët
vlerësojnë
se
duke
pasur
parasysh
standardin
jetësor

vendin
tonë
edhe
rritja
prej
një
për
qindve
do

ishte
e
lartë,
e
jo

për
dhjetë
për
qind.

Argumentet
e
politikës
janë
se
Maqedonia
e
Veriut
edhe

tej
do

jetë
ndër
vendet
me
rrymën


lirë

Evrpë,
kurse
argumentet
e
opinionit
janë
se
edhe
rrogat

Maqedoninë
e
Veriut
janë


ulëta

Evropë.

Thuajse
është
e
pamundur

gjendet
gjuhë
e
përbashkët

këtë
debat
mes
opinionit
dhe
pushtetit.
Përfaqësuesit
e
pushtetit
e
zhvillojnë
debatin
nga
pozita
e
personave
me
rroga

larta
dhe
beneficione

shumta

gëzojnë,
kurse
opinioni
nga
pozicioni
i
një
shtrese

lufton
për
ekzistencë.

Debati

po
zhvillohet
është
i
pabarabartë.
Kundërshtarët
e
shrenjtimit

rrymës
janë


shumtë,
mirëpo
nuk
kanë
fuqi

madhe

vendimmarrje.
Veç
kësaj,
ata
nuk
kanë
përkrahje
nga
shoqata
për
mbrojtjen
e
konsumatorëve. 
palë

këtë
debat
janë
edhe
kompanitë
e
fuqishme
energjetike.
Ato
ankohen
se
janë
rritur
çmimet
e
energjenseve

tregjet
ndërkombëtare
dhe
se
shtrenjtimi
i
energjisë
është
i
domosdoshëm.Të
shohim
a
mbajnë
këto
argumente
kur

bëhen
bilancet
për
vitin
2021
dhe
kur

paraqiten
profitet
milionëhe

atyre
kompanive.
Është
mirë

atëherë

shohim
edhe
reagimet
e
pushtetit,
nëse
do

merren
masa
ose
jo.
Ja
çmimet
e
energjensëve

tregjet
ndërkombëtare
kanë
filluar

ulen.

shohim
nëse
KRRE
do

mbledhet
për

shqyrtuar
mundësinë
për
uljetë
çmmit

rrymës.


Shporta
konsumatore
e
shtrenjtë,
mund

shtrenjtohet
edhe

shumë

Shtrenjtimi
i
rrymës
vjen

kohën
kur
gjithnjë
e

tepër
shtrenjtohen
produktet
elementare

jetës.
Rritja
tashmë
zyrtare
e
çmimit

energjisë,
mund

shkaktojë
edhe
një
“shok”

ri
me
rritje
çmimesh
(edhe
pse
nuk
duhet
sepse
tregtarët
veçmë
e
shfrytëzuan
këtë
xhoker),

edhe

shumë
qytetarë
qytetarët
mund
t’i
afrojë
te
kufiri
i
varfërisë.

Qeveria
do

ndihmojë
me
nga
një
mijë
denarë
familjet
sociale,
por
është
e
madhe
dilema
nëse
kjo
ndihmë
do

mjaftojë.

dhënat
e
fundit
statistikore
kanë
tregua
se
një
familje
katër
anëtarëshe

Maqedoninë
e
Veriut
për

kaluar
muajin
me
gjërat
me
elementare
për
jetesë
i
nevojiten
34,342
denarë.
Sipas

dhënave

Lidhjes

Sindikatave
shporta
e
konsumatorit

muajin
gusht
ka
shënuar
rritje
për
214
denarë.

muajin
gusht
janë
përfshirë
edhe
shpenzimet

bëjnë
familjet
për
përgatitjen
e
fëmijëve
për

shkollë.
Kështu

nëse
një
familje
katëranëtarëshe
ka
një
njërin
fëmijë

shkollë,
atëherë
do
ti
nevojiten
plus
8
mijë
denarë,
me
çka
shporta
minimale
e
konsumatorit
do

arrinte

42,342
denarë.

Sipas

dhënave

përpunuara
familjet

shumë
para
shpenzojnë
për
ushqim
dhe
pijeç
14,633
denarë,
dhe
10,818
denarë
për
fatura.
Për
higjienë
personale
shpenzojnë
2,382
denarë,
dhe
për
transport
rreth
2,529
denarë.
Për
aktivitetet
kulturore
ndajnë
 1,068
denarë
dhe
736
denarë
për
shëndetësinë.

Analizat
tregojnë
se
kostoja
e
jetesës
po
rritet
vazhdimisht
ndërsa
pagat
mbeten

njëjta.
Sipas

dhënave

publikuara
nga
Enti
Shtetëror
i
Statistikave,
rritja

e
madhe
u
regjistrua

ushqime
dhe
pije
me
1.5
për
qind,
kurse
perimet
rritja
ka
shkuar

15.8
për
qind.

Nga
Lidhja
e
Sindikatave
vlerësojnë
se
paga
minimale
duhet

jetë

paku
60
për
qind
e
pagës
mesatare,
pasi
dy
paga
minimale,
nëse
punojnë
dy
anëtarët
e
familjes
nuk
janë

mjaftueshme
për

mbuluar
shportën
minimale

konsumatorit.

“Nëse
rritja
e
kostos

jetesës
dhe
çmimeve
vazhdon
me
një
intensitet

tillë,
atëherë
as
tre
paga
minimale
nuk
do

ishin

mjaftueshme
për

arritur
rritjen
e
Shportës
Minimale

Sindikatës.
Nëse
vetëm
paga
mesatare
rritet,
dhe
paga
minimale
ngec,
apo
nëse
nuk
pranohen
vërejtjet
e
sindikatave,
do

kemi
një
trend

varfërimit

qytetarëve”,
konsideron
Lidhja
e
Sindikatave.