Maqedoni

Këshilli i Prokurorëve zgjodhi prokurorët e rinj

Pesë ish prokurorë të Prokurorisë Speciale u av

Pesë ish prokurorë të Prokurorisë Speciale u avancuan. Fatime Fetai dhe Burim Rustemi u zgjodhën për prokurorë të lartë kurse Lile Stefanova, Artan Ajro dhe Trajçe Pelivanov do të merren me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Në Prokurorinë e Lartë do të hyjë edhe shefi i Prokurorisë së Shkupit, Sasho Rajçev kurse deri në zgjedhjen e Kryeprokurori të ri të Prokurorisë Publike- Shkup, do të emërohet ushtrues detyre.

– Advertisements –


Prokuroria e lartë publike

Fatime Fetai

Burim Rustemi

Snezhana Bundalevska Georgieska

Naum Panovski

Sasho Rajçev

Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar:

Lile Stefanova

Natasha Pop Trajkova

Artan Ajro

Trajçe Pelivanov

Katerina Kolareviq

Alsat që dje e publikoi listën e prokurorëve të zgjedhur. Kreu i këshillit pretendon se nuk ka pasur presion politik për ngritje në detyrë, megjithëse katër nga anëtarët e trupit që emëron, promovon dhe shkarkon prokurorët, vijnë nga partitë.

 Vendimmarrja nuk është vetëm në dorën e prokurorëve publik, por sipas ligjit, delegohen edhe njerëz nga anash që nuk janë prokurorë publik, që me të drejta të plota marrin pjesë në zgjedhje. Prej meje nuk janë absolvuar qëndrime dhe mendime politike, apo dikush nga anëtarët e Këshillit ka thënë diç të tillë, se ndaj tij është kryer presion eventual nga partitë politike. Ja për mua flas personalisht, nuk është kryer kurrfarë presioni lidhur me zgjedhjen- deklaroi Aco Kolevski- kryetar i Këshillit të prokurorëve publik.

Njëkohësisht me votimin e prokurorëve, Këshilli votoi gjashtë gjykatës të ri që mbaruan Akademinë e gjykatësve.

Të gjashtë kandidatët kishin aplikuar edhe për Gjykatën Civile edhe për atë Penale. Kështu, Këshilli vendosi që të njëjtët kandidatë duhet të shpërndahen në Gjykatën Themelore Civile- Shkup dhe Gjykatën Themelore Penale- Shkup- pohoi Milazim Mustafa- nënkryetar i Këshillit gjyqësor.

Në Këshillin Gjyqësor nuk është paraqitur asnjë kandidat që të gjykojë në Berovë, Krushevë dhe Vinicë.

Igor Stefanovski