Shëndetësi

Kanceri i zorrës së trashë, testi i rekomanduar për 45-vjeçarët

Ekzaminimi profilaktik për kancerin e zorrës s

Ekzaminimi profilaktik për kancerin e zorrës së trashë tek gratë para moshës 50 vjeç është thelbësor, pasi mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të tij, sipas një studimi të ri të kryer nga Spitali i Përgjithshëm i Massachusetts (MGH). Gjetjet, të publikuara në JAMA Oncology, nënvizojnë nevojën për të filluar shqyrtimin në moshën 45-vjeçare për të adresuar rritjen e qëndrueshme të incidencës së kancerit kolorektal tek të rinjtë.“Ndërsa ka pasur një rritje shqetësuese në incidencën e kancerit kolorektal në dekadat e fundit tek të rinjtë, depistimi është fokusuar shumë tek njerëzit mbi 50 vjeç”, thotë Andrew Chan, MD, MPH, gastroenterolog dhe epidemiolog në MGH dhe studiuesi kryesor i studimit. “Kërkimi ynë ofron të dhënat e para të këtij lloji për të nxjerrë në pah nevojën për të filluar shqyrtimin në një moshë më të re, pasi kjo mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit të zorrës së trashë dhe incidencën e përgjithshme të kancerit në popullatë, duke demonstruar kështu rëndësinë e shqyrtimit të hershëm, në individ dhe në popullatë”, shton ai.

Ndër kanceret, kanceri i zorrës së trashë ka shkallën e tretë më të lartë të vdekshmërisë si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse numri i përgjithshëm i rasteve është ulur, incidenca e tij tek personat nën moshën 50 vjeç – grup për të cilin deri vonë nuk ishte sugjeruar asnjë ekzaminim rutinë – u rrit me 51% nga viti 1974 në 2013, sipas të dhënave epidemiologjike.

Spitali i Përgjithshëm i Massachusetts kreu një studim gjithëpërfshirës duke përfshirë 111,801 gra. Studiuesit zbuluan se rreziku i kancerit të zorrës së trashë ishte 50-60% më i ulët tek gratë që filluan endoskopinë në moshën 45 vjeçare, krahasuar me ato që nuk ishin ekzaminuar. Përveç kësaj, u konstatua se fillimi i depistimit në moshën 45 deri në 49 vjeç rezultoi në një ulje të ndjeshme të incidencës së sëmundjes në popullatë, krahasuar me rastin kur gratë filluan depistimi në moshën 50 deri në 54 vjeç. Studimi i fokusuar te gratë, Chan argumenton se të njëjtat përfitime ka të ngjarë të vlejnë edhe për burrat, megjithëse ai thekson se nevojiten studime të mëtejshme.

Vihet re se mjeti tradicional i depistimit për kancerin e zorrës së trashë është kolonoskopia. Kjo teknikë invazive lejon heqjen e polipeve që, me kalimin e kohës, mund të bëhen malinje dhe zbulimin e kancerit të fazës së hershme që mund të trajtohet në mënyrë më efektive. Kohët e fundit, opsionet e shqyrtimit janë zgjeruar në mënyra që nuk janë invazive dhe më të përshtatshme për subjektet. Një shembull i tillë është testi i jashtëqitjes.

Së fundi, Chan thekson përfitimet e rëndësishme të kërkimit mbi shëndetin publik. “Shpresojmë që shqetësimet e ngritura nga klinicistët për efektivitetin e shqyrtimit në një moshë më të re do të rrallohen nga gjetjet e këtij studimi. Të dhënat tona tregojnë se ne kemi një mjet efektiv për trajtimin e kancerit kolorektal tek të rinjtë dhe shpresojmë se kjo do të inkurajojë mjekët që të kërkojnë që pacientët e tyre të rinj të kontrollohen”.