Maqedoni

Kaevski nga LSDM: Jo zgjedhe por punë dhe integrime

Mefail
Ismaili


Advertise

Mefail
Ismaili


Advertisements

Deputetët
e
LSDM-së
i
kanë
dhënë
mbështetje
mandatarit
Dimitar
Kovaçevski.
Deputeti
i
LSDM-së,
Darko
Kaevski
ka
thënë
se
Qeveria
e
kaluar
ka
dëshmuar
se
si
punohet

interes

qytetarëve

interes

shtetit.
Ai
tha
se
reformat

interes

vendit
do

vazhdojnë
edhe

Qeverinë
e
re
e
cila
do

udhëhiqet
nga
Kovaçevski.
Kaeski
ka
shtuar
se
vendit
nuk
i
nevojiten
zgjedhje
por
punë
për
ti
ballafaquar
me
problemet
dhe
përmirësimin
e
jetës

qytetarëve.

“Pres

shumë
shpejt
ta
tejkalojmë
problemin
me
bullgarinë
dhe
ruajtjen
e
pozitave
tona
për

cilat
ka
vijë

kuqe.
Pres

shpejti

mbahet
edhe
seanca
e
përbashkët
qeveritare
me
BE-në.
Z.
Kovaçevski
besoj
tek
Ju
dhe
puna
juaj.
Nga
ne
deputetët
do

merrni
mbështetjen
për
programin
tuaj
por
edhe
kritika

mëdha
nëse
nuk
do

zbatohet
sipas
parashikimeve
programi”,
ka
thënë
Kaevski.