Lajme

Huawei sjell miliarda dollarë në ekonomitë europiane

HUAWEI, operatori kryesor në botë i Teknologj

HUAWEI, operatori kryesor në botë i Teknologjisë dhe Informacionit e ka rritur ekonominë e Europës me 12.8 miliardë euro përmes aktivitetit të tij ekonomik në vitin 2018, duke mbështetur 169,700 vende pune direkt ose përmes zinxhirit të furnizimit, sipas një studimi të Oxford Economyics.

Kontributi i drejtpërdrejtë i Huawei në PBB Evropiane prej 2.5 miliardë eurosh në 2018 është më shumë se dyfish nga ai në vitin 2014, duke përfaqësuar rritjen vjetore prej 19% në vit në terma realë. Gjatë së njëjtës periudhë, punësimi i përgjithshëm i mbështetur nga Huawei u rrit me një mesatare prej 13% në vit, dhe të ardhurat totale tatimore ishin 17% më shumë në vit.

“Komisioni Evropian dëshiron të sigurojë sovranitetin dixhital për BE-në duke krijuar një ekosistem të fortë teknologjik në të gjithë kontinentin.Ky raport tregon qartë se Huawei është ndër kompanitë lider në Evropë që inovon produktet dhe shërbimet që do ta ndihmojnë BE-së të arrijë objektivat e saj”, komentoi Abraham Liu, Përfaqësuesi Kryesor i Huawei në Institucionet e BE-së.

“Ne po japim një kontribut të madh në ekonominë e BE-së, duke ndihmuar Evropën të përmirësojë kapacitetin prodhues dhe duke siguruar që firmat dhe industritë e saj të ndjekin ritmine transformimit dixhital.Qëllimi ynë tani është të ndihmojmë Komisionin Evropian të arrijë qëllimin e tij për ta bërë Evropën “të përshtatshme për epokën dixhitale”.

 Një partner i rëndësishëm për bizneset evropiane

Huawei është ndër kompanitë që udhëheqin rrugën në arritjen e objektivave të BE-së duke ndërtuar rrjete të shpejta dhe të besueshme me të gjithë operatorët kryesorë evropianë, dhe duke investuar në kërkime dhe zhvillim. 23 objektet e saj kërkimore në 12 shtete të Evropës, dhe programi kërkimor që përfshin 140 universitete evropiane, duke u përqendruar në gjithçka, nga wireless për teknologji optike, informatikë cloud dhe materiale të reja, po ndihmojnë industritë evropiane të forcojnë avantazhin e tyre në këto fusha.

Për më tepër, duke punuar në mënyrë aktive me bizneset evropiane, Huawei po siguron që teknologjitë e saj të zbatohen në mënyrë që të maksimizojnë përfitimet për firmat individuale dhe shoqërinë më gjerësisht.

Oxford Economyics mati ndikimin e përgjithshëm ekonomik të Huawei përsa i përket kontributit të tij në PBB evropiane, vendet e punës që mbështet në të gjithë kontinentin dhe të ardhurat nga taksat që gjeneron.

 Shifrat e ndikimit të Huawei

Në total, konstatoi se Huawei kishte një kontribut prej 12.8 miliardë eurosh në PBB-në e Evropës në vitin 2018. Kjo përfshinte:

  • Kontributi i drejtpërdrejtë i Huawei 2,5 miliardë euro, që rrjedh nga shpenzimet operacionale në vendet e tij në të gjithë BE, Islandë, Norvegji dhe Zvicër.
  • Një kontribut indirekt prej 5.4 miliardë eurosh përgjatë zinxhirit të furnizimit përmes blerjes së mallrave dhe shërbimeve të Huawei nga furnitorët në 12 vendet evropiane nga të cilat Huawei blen më shumë.
  • Një kontribut prej 4.9 miliardë eurosh, duke kapur përfitimet më të gjera ekonomike që vijnë nga pagesa e pagave nga Huawei, dhe nga firmat në zinxhirin e saj të furnizimit, për punonjësit, të cilët më pas i kalojnë të ardhurat e tyre në pakicë, kohën e lirë dhe në njësi të tjera. Ai gjithashtu përfshin aktivitetin ekonomik të stimuluar në zinxhirët e furnizimit të këtyre njësive.

Huawei mbështeti gjithsej 169,700 vende pune evropiane në 2018 përmes këtyre tre kanaleve të ndikimit. Kjo përfshin 13.300 punonjës të përhershëm dhe staf të kontraktuar në njësitë evropiane të Huawei, plus edhe 80.300 vende të tjera pune në firmat evropiane brenda zinxhirit të furnizimit në të gjithë botën Huawei.

Huawei investon më shumë se 10% të të ardhurave nga shitjet e saj në R&D (Kërkim dhe Zhvillim) çdo vit

Investimi R&D i Huawei gjatë dekadës së fundit është më shumë sesa 485 Miliardë CNY, në 2018-ënu tejkalua100 miliardë CNY, një rritje prej 13.2% nga viti në vit. Në 2018, 80,000 më shumë të punësuar u përfshinë në R&D, duke përbërë 45% të forcës totale të punës. Përmes investimeve të larta në R&D në mënyrë të vazhdueshme, sigurohet që Huawei është duke udhëhequr teknologjinë dhe inovacionin, për të ofruar shërbime dhe mbështetje më të mirë dhe më të mirë për klientët e saj.

Situata në disa vende të BE-së në lidhje me Huawei 5G

Huawei ka një bashkëpunim të gjerë me operatorët evropianë në vendosjen e rrjetit 5G, midis 60 kontratave të tij 5G, 31 prej tyre janë nga Evropa, mund të gjejmë disa shembuj nga vendet e mëposhtme.

Rregullat e reja gjermane e lënë të hapur derën e telekomunikacionit 5G për Huawei, Gjermania ka rregulla përfundimtare për ndërtimin e rrjeteve mobile 5G që, në një rast të vetëm për Shtetet e Bashkuara, nuk do të përjashtojnë Huawei Technologies të Kinës.

Kryeministri britanik Boris Johnson është duke u përgatitur të japë mundësinë e hyrjes në teknologjinë Huawei t në rrjetin e telekomunikacionit të ardhshëm të Mbretërisë së Bashkuar 5G.

https://www.reuters.com/article/us-britain-huawei/boris-johnson-set-to-grant-huawei-access-to-uks-5g-network-the-sunday-times-idUSKBN1X600T

Operatori zviceran Sunrise ka njoftuar hapjen e një Qendre të Inovacionit 5G të Përbashkët në bashkëpunim me Huawei. Kompanitë do të bashkojnë aplikime të reja për 5G, si për sektorin privat ashtu edhe për biznesin, dhe në të njëjtën kohë do të krijojnë një ekosistem për të mbështetur përdorimin e 5G në Zvicër

https://www.telecompaper.com/news/sunrise-opens-first-5g-joint-innovation-center-with-huawei-to-launch-4k-games-over-5g–1311974


Etiketa: , ,