Lajme

Gara për Gjyk. e Lartë, 3 nga 8 kandidatët dalin nesër përpara KLGJ

Këshilli i Lartë Gjyqësor do të bëjë veri

Këshilli i Lartë Gjyqësor do të bëjë verifikimin kushteve ligjore për tre kandidatë për anëtarë të Gjykatës së Lartë; Ilir Panda, Ervin Pupe dhe Sokol Sadushi.

Njoftimi:

Shqyrtimi i projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës:

1- “Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për emërimin si gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë të kandidatit z. Ervin Pupe”, relatore Marçela Shehu;

2- “Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për emërimin si gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë të kandidatit z. Ilir Panda”, relator Alban Toro;

3-“Për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për emërimin si gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë të kandidatit z. Sokol Sadushi”, relator Dritan Hallunaj.


Etiketa: , ,