Kult

Galeria Kombëtare e Kosovës shpall konkurs për artistët

Galeria Kombëtare e Kosovës shpall të hapur

Galeria Kombëtare e Kosovës shpall të hapur konkursin për vititn 2020, që i dedikohet artistave nga fushat e ndryshme të artit, shkruan KultPlus.

Konkursi shpallet për artistë nga fusha e pikturës, skulpturës, dizajnit grafik, grafikës, instalacionit, fotografisë, videos, performancës si dhe projekteve interdisciplinare, për ekspozita individuale si dhe Projekte kuratoriale nga fusha e pikturës, skulpturës, dizajnit grafik, grafikës, instalacionit, fotografisë, videos, performancës si dhe projekteve interdisciplinare për ekspozita grupore.

Për të aplikuar në këtë konkurs, artistët kërkohet që të sjellin: Për pikturë/dizajn/grafikë/fotografi etj: 10 punime të shtypura me ngjyra, në formatin A3, me kualitet të lartë (minimum 600 x 800 dpi), me dimensione të cekura në titull, -Për video/audio: Material me kohëzgjatje prej maksimum 10 minuta; -Për skulpturë/instalacion/performancë dhe fotografi të punimit;

Poashtu duhet të sjellin edhe biografinë profesionale, ese përshkruese prej 500 palësh për konceptin e ekspozitës (në Word ose PDF).

Kushtet janë si vijojnë: Punimet duhet të jenë të paekspozuara në herët në GKK, nuk pranohen aplikacione nga artistët që kanë pasur ekspozitëa individuale në GKK gjatë 5 viteve të fundit dhe nuk pranohen punimet fizike (piktura, skulptura e të tjera)

Formulari për aplikim mund të merret në Galerinë Kombëtare të Kosovës, ndërsa aplikacionet dorëzohen në Galerinë Kombëtare të Kosovës çdo ditë pune nga ora 08.00 – 16.00 deri më datën 15.11.2019. /KultPlus.com