Kronika e Zezë

Fillon obligimi ligjor në Maqedoni për mbajtjen e pajisjeve dimërore në mjete transportuese

Prej sot fillon obligimi ligjor për posedimin

Prej sot fillon obligimi ligjor për posedimin e obliguar të pajisjes dimërore në automjete, i cili do të zgjat deri më 15 mars të vitit 2021.

“Gjatë kësaj periudhe vozitësit në makinat e tyre duhet të kenë këto lloje të pajisjeve- goma të përshtatshme dimri me një thellësi të caktuar të prerjeve pneumatike në të gjitha rrotat e makinës ose zinxhirët e dëborës dhe në rastin kur bëhet fjalë për kamionë ose autobusë duhet të posedojnë mjete dore për pastrimin e dëborës (lopatë)”.

Reklamo bizensin tuaj ketu

Gjoba për mos bartjen e pajisjeve të detyrueshme dimërore është 45 euro në kundërvlerë me denarë.