Kronika e Zezë

Do të ketë ulje të gjobave në trafik, më e lartë 250 euro

Gjoba më e lartë për një vepër trafiku do

Gjoba më e lartë për një vepër trafiku do të jetë 250 euro ndërsa gjoba më e ulët do të jetë 15 euro. Qeveria në seancën e djeshme miratoi vendimin për uljen e gjobave për kundërvajtjet në trafik, gjegjësisht miratoi propozime dhe ndryshime në një seri ligjesh të MPB-së, në mënyrë që të përputhet me Ligjin për kundërvajtje të miratuar më parë.

Nuk zvogëlohen dënimet për vepra të rrezikshme për jetën, të cilat mbeten të njëjta ndërsa të gjitha urdhrat e pagesës do të jenë kundërvajtëse.

Me ndryshimet përcaktohet vlefshmëria e patentë shoferit për shoferë të vjetër nga 70 në 75 vjet. Parashihet masa për marrjen e përkohshëm të një automjeti që shkakton shumë zhurmë dhe prish rendin publik si dhe automjetet me vlefshmëri të skaduar të licencës së trafikut.