Kult

30 fotografë nga vende të ndryshme të Ballkanit në Ditët e Fotografisë “Gjon Mili”